Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. Duomenyne kaupiami nuo XX a. pabaigos lietuvių kalboje atsiradę ir dabartinėje viešojoje vartosenoje atsirandantys nauji žodžiai (skoliniai ir naujadarai), žodžių junginiai ir santrumpos, naujos žodžių reikšmės, taip pat informacija apie naujažodžių vartojimą ir norminimą. Kūrėjai: Agnė Aleksaitė (duomenyno bazės tvarkytoja – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyriaus vyr. laborantė); Rita Miliūnaitė (duomenyno sudarytoja ir duomenų bazės administratorė – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos skyriaus vadovė); Evaldas Robertas Ožeraitis (Lietuvių kalbos instituto Socialinių, kultūrinių inovacijų ir rinkodaros skyriaus programuotojas).
.